Karevorinfo  Իրադարձություններ  229

Թույլ մի տվեք՝ վերադառնանք օտար ափեր մեր ապրուստը վաստակելու համար․ հայրենադարձ քաղաքացի. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Թույլ մի տվեք՝ վերադառնանք օտար ափեր մեր ապրուստը վաստակելու համար․ հայրենադարձ քաղաքացի. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Թույլ մի տվեք՝ վերադառնանք օտար ափեր մեր ապրուստը վաստակելու համար․ հայրենադարձ քաղաքացի. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
17:30 հինգշաբթի, 24 սեպտեմբերի, 2020 թ.
Թույլ մի տվեք՝ վերադառնանք օտար ափեր մեր ապրուստը վաստակելու համար․ հայրենադարձ քաղաքացի. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Թույլ մի տվեք՝ վերադառնանք օտար ափեր մեր ապրուստը վաստակելու համար․ հայրենադարձ քաղաքացի. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ