Karevorinfo  Իրադարձություններ  279

Դատախազությունը չի կարող որոշել, թե ինչ ապացույցների ծավալով նիստն ընթանա. Ալեքսանյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Դատախազությունը չի կարող որոշել, թե ինչ ապացույցների ծավալով նիստն ընթանա. Ալեքսանյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Դատախազությունը չի կարող որոշել, թե ինչ ապացույցների ծավալով նիստն ընթանա. Ալեքսանյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
16:20 երեքշաբթի, 22 սեպտեմբերի, 2020 թ.
Դատախազությունը չի կարող որոշել, թե ինչ ապացույցների ծավալով նիստն ընթանա. Ալեքսանյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Դատախազությունը չի կարող որոշել, թե ինչ ապացույցների ծավալով նիստն ընթանա. Ալեքսանյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ