Karevorinfo  Իրադարձություններ  216

16-18 տարեկան երեխան պետք է իր համաձայնությունը տա հոգեբուժարան տեղափոխվելու համար. նախագիծ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

16-18 տարեկան երեխան պետք է իր համաձայնությունը տա հոգեբուժարան տեղափոխվելու համար. նախագիծ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

16-18 տարեկան երեխան պետք է իր համաձայնությունը տա հոգեբուժարան տեղափոխվելու համար. նախագիծ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
12:50 չորեքշաբթի, 16 սեպտեմբերի, 2020 թ.
16-18 տարեկան երեխան պետք է իր համաձայնությունը տա հոգեբուժարան տեղափոխվելու համար. նախագիծ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

16-18 տարեկան երեխան պետք է իր համաձայնությունը տա հոգեբուժարան տեղափոխվելու համար. նախագիծ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ