Karevorinfo  Իրադարձություններ  242

Ես հեղափոխական թիմի առաջնորդներից մեկն եմ, ինձ թող հրաժարականով չվախեցնեն․ Արայիկ Հարությունյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ես հեղափոխական թիմի առաջնորդներից մեկն եմ, ինձ թող հրաժարականով չվախեցնեն․ Արայիկ Հարությունյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ես հեղափոխական թիմի առաջնորդներից մեկն եմ, ինձ թող հրաժարականով չվախեցնեն․ Արայիկ Հարությունյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
11:00 չորեքշաբթի, 16 սեպտեմբերի, 2020 թ.
Ես հեղափոխական թիմի առաջնորդներից մեկն եմ, ինձ թող հրաժարականով չվախեցնեն․ Արայիկ Հարությունյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ես հեղափոխական թիմի առաջնորդներից մեկն եմ, ինձ թող հրաժարականով չվախեցնեն․ Արայիկ Հարությունյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ