Karevorinfo  Իրադարձություններ  241

Բնական է, իշխանությունը պիտի ասի՝ ես լավ եմ կատարել իմ գործը, բայց հանրության մոտ մնում են հարցականներ․ Անի Սամսոնյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Բնական է, իշխանությունը պիտի ասի՝ ես լավ եմ կատարել իմ գործը, բայց հանրության մոտ մնում են հարցականներ․ Անի Սամսոնյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Բնական է, իշխանությունը պիտի ասի՝ ես լավ եմ կատարել իմ գործը, բայց հանրության մոտ մնում են հարցականներ․ Անի Սամսոնյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
12:10 երեքշաբթի, 15 սեպտեմբերի, 2020 թ.
Բնական է, իշխանությունը պիտի ասի՝ ես լավ եմ կատարել իմ գործը, բայց հանրության մոտ մնում են հարցականներ․ Անի Սամսոնյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Բնական է, իշխանությունը պիտի ասի՝ ես լավ եմ կատարել իմ գործը, բայց հանրության մոտ մնում են հարցականներ․ Անի Սամսոնյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ