Karevorinfo  Իրադարձություններ  170

Ես կյանքի տղա եմ նաև․ էնպես չի` իմ աշխատասենյակում փակված գիտնական եմ եղել․ ՍԴ դատավորի թեկնածու. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ես կյանքի տղա եմ նաև․ էնպես չի` իմ աշխատասենյակում փակված գիտնական եմ եղել․ ՍԴ դատավորի թեկնածու. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ես կյանքի տղա եմ նաև․ էնպես չի` իմ աշխատասենյակում փակված գիտնական եմ եղել․ ՍԴ դատավորի թեկնածու. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
17:05 երկուշաբթի, 14 սեպտեմբերի, 2020 թ.
Ես կյանքի տղա եմ նաև․ էնպես չի` իմ աշխատասենյակում փակված գիտնական եմ եղել․ ՍԴ դատավորի թեկնածու. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ես կյանքի տղա եմ նաև․ էնպես չի` իմ աշխատասենյակում փակված գիտնական եմ եղել․ ՍԴ դատավորի թեկնածու. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ