Karevorinfo  Իրադարձություններ  148

Տխրել եմ ու խնդրել Ջուլֆալակյանին՝ փոխել մանդատը վայր դնելու որոշումը. Մ. Հայրապետյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Տխրել եմ ու խնդրել Ջուլֆալակյանին՝ փոխել մանդատը վայր դնելու որոշումը. Մ. Հայրապետյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Տխրել եմ ու խնդրել Ջուլֆալակյանին՝ փոխել մանդատը վայր դնելու որոշումը. Մ. Հայրապետյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
14:55 երկուշաբթի, 14 սեպտեմբերի, 2020 թ.
Տխրել եմ ու խնդրել Ջուլֆալակյանին՝ փոխել մանդատը վայր դնելու որոշումը. Մ. Հայրապետյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Տխրել եմ ու խնդրել Ջուլֆալակյանին՝ փոխել մանդատը վայր դնելու որոշումը. Մ. Հայրապետյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ