Karevorinfo  Իրադարձություններ  589

ԲՀԿ-ին լռեցնելու նպատակ չունենք. թող վերջի տեղն ասեն, կարող է մենք էլ իրենց հետ գնանք. Անդրանիկ Քոչարյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

ԲՀԿ-ին լռեցնելու նպատակ չունենք. թող վերջի տեղն ասեն, կարող է մենք էլ իրենց հետ գնանք. Անդրանիկ Քոչարյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

ԲՀԿ-ին լռեցնելու նպատակ չունենք. թող վերջի տեղն ասեն, կարող է մենք էլ իրենց հետ գնանք. Անդրանիկ Քոչարյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
13:45 չորեքշաբթի, 09 սեպտեմբերի, 2020 թ.
ԲՀԿ-ին լռեցնելու նպատակ չունենք. թող վերջի տեղն ասեն, կարող է մենք էլ իրենց հետ գնանք. Անդրանիկ Քոչարյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

ԲՀԿ-ին լռեցնելու նպատակ չունենք. թող վերջի տեղն ասեն, կարող է մենք էլ իրենց հետ գնանք. Անդրանիկ Քոչարյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ