Karevorinfo  Իրադարձություններ  276

ՌԴ-Թուրքիա մրցակցության մեջ Հայաստանի արժեքն ավելի է բարձրացել թե՛ Մոսկվայի, թե՛ Անկարայի ու Արևմուտքի համար․ Կայծ Մինասյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

ՌԴ-Թուրքիա մրցակցության մեջ Հայաստանի արժեքն ավելի է բարձրացել թե՛ Մոսկվայի, թե՛ Անկարայի ու Արևմուտքի համար․ Կայծ Մինասյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

ՌԴ-Թուրքիա մրցակցության մեջ Հայաստանի արժեքն ավելի է բարձրացել թե՛ Մոսկվայի, թե՛ Անկարայի ու Արևմուտքի համար․ Կայծ Մինասյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
17:35 շաբաթ, 05 սեպտեմբերի, 2020 թ.
ՌԴ-Թուրքիա մրցակցության մեջ Հայաստանի արժեքն ավելի է բարձրացել թե՛ Մոսկվայի, թե՛ Անկարայի ու Արևմուտքի համար․ Կայծ Մինասյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

ՌԴ-Թուրքիա մրցակցության մեջ Հայաստանի արժեքն ավելի է բարձրացել թե՛ Մոսկվայի, թե՛ Անկարայի ու Արևմուտքի համար․ Կայծ Մինասյան․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ