Karevorinfo  Իրադարձություններ  243

Նախնական տվյալով՝ զոդման աշխատանքի հետևանքով է եղել պայթյունը. «Պռոշյան» գործարանի սեփականատեր․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Նախնական տվյալով՝ զոդման աշխատանքի հետևանքով է եղել պայթյունը. «Պռոշյան» գործարանի սեփականատեր․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Նախնական տվյալով՝ զոդման աշխատանքի հետևանքով է եղել պայթյունը. «Պռոշյան» գործարանի սեփականատեր․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
15:05 երեքշաբթի, 01 սեպտեմբերի, 2020 թ.
Նախնական տվյալով՝ զոդման աշխատանքի հետևանքով է եղել պայթյունը. «Պռոշյան» գործարանի սեփականատեր․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Նախնական տվյալով՝ զոդման աշխատանքի հետևանքով է եղել պայթյունը. «Պռոշյան» գործարանի սեփականատեր․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ