Karevorinfo  Իրադարձություններ  291

Դեռևս պետք է պարզենք` արդյոք մեր զինծառայողն առևանգվել է կամ այլ պայմաններ են եղել. Տոնոյան

Դեռևս պետք է պարզենք` արդյոք մեր զինծառայողն առևանգվել է կամ այլ պայմաններ են եղել. Տոնոյան

Դեռևս պետք է պարզենք` արդյոք մեր զինծառայողն առևանգվել է կամ այլ պայմաններ են եղել. Տոնոյան
19:55 ուրբաթ, 28 օգոստոսի, 2020 թ.
Դեռևս պետք է պարզենք` արդյոք մեր զինծառայողն առևանգվել է կամ այլ պայմաններ են եղել. Տոնոյան

Դեռևս պետք է պարզենք` արդյոք մեր զինծառայողն առևանգվել է կամ այլ պայմաններ են եղել. Տոնոյան