Karevorinfo  Իրադարձություններ  254

Եթե դպրոցներում դեպքերը լինեն 10 տոկոս կամ ավելին նրանք կդադարեն գործել․ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եթե դպրոցներում դեպքերը լինեն 10 տոկոս կամ ավելին նրանք կդադարեն գործել․ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եթե դպրոցներում դեպքերը լինեն 10 տոկոս կամ ավելին նրանք կդադարեն գործել․ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
11:05 չորեքշաբթի, 26 օգոստոսի, 2020 թ.
Եթե դպրոցներում դեպքերը լինեն 10 տոկոս կամ ավելին նրանք կդադարեն գործել․ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եթե դպրոցներում դեպքերը լինեն 10 տոկոս կամ ավելին նրանք կդադարեն գործել․ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ