Karevorinfo  Իրադարձություններ  353

Եղել են դեպքեր՝ նույն անձի ձեռքին տեսել ենք և՛ վստահված անձի, և՛ դիտորդի վկայական․ Վարդինե Գրիգորյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եղել են դեպքեր՝ նույն անձի ձեռքին տեսել ենք և՛ վստահված անձի, և՛ դիտորդի վկայական․ Վարդինե Գրիգորյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եղել են դեպքեր՝ նույն անձի ձեռքին տեսել ենք և՛ վստահված անձի, և՛ դիտորդի վկայական․ Վարդինե Գրիգորյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
18:40 ուրբաթ, 21 օգոստոսի, 2020 թ.
Եղել են դեպքեր՝ նույն անձի ձեռքին տեսել ենք և՛ վստահված անձի, և՛ դիտորդի վկայական․ Վարդինե Գրիգորյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Եղել են դեպքեր՝ նույն անձի ձեռքին տեսել ենք և՛ վստահված անձի, և՛ դիտորդի վկայական․ Վարդինե Գրիգորյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ