Karevorinfo  Իրադարձություններ  228

Ես թույլ չեմ տա հեղափոխության դեմ գործած ուժերին մեզնից պաշտպանել հեղափոխության արժեքները․վարչապետ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ես թույլ չեմ տա հեղափոխության դեմ գործած ուժերին մեզնից պաշտպանել հեղափոխության արժեքները․վարչապետ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ես թույլ չեմ տա հեղափոխության դեմ գործած ուժերին մեզնից պաշտպանել հեղափոխության արժեքները․վարչապետ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
18:45 երկուշաբթի, 17 օգոստոսի, 2020 թ.
Ես թույլ չեմ տա հեղափոխության դեմ գործած ուժերին մեզնից պաշտպանել հեղափոխության արժեքները․վարչապետ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ես թույլ չեմ տա հեղափոխության դեմ գործած ուժերին մեզնից պաշտպանել հեղափոխության արժեքները․վարչապետ. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ