Karevorinfo  Իրադարձություններ  667

Քոչարյանի պաշտպանները հրաժարվեցին նրա կալանքի տակ գտնվող գույքի արժեքը վկայող փաստաթղթեր ներկայացնել. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Քոչարյանի պաշտպանները հրաժարվեցին նրա կալանքի տակ գտնվող գույքի արժեքը վկայող փաստաթղթեր ներկայացնել. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Քոչարյանի պաշտպանները հրաժարվեցին նրա կալանքի տակ գտնվող գույքի արժեքը վկայող փաստաթղթեր ներկայացնել. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
13:40 երեքշաբթի, 04 օգոստոսի, 2020 թ.
Քոչարյանի պաշտպանները հրաժարվեցին նրա կալանքի տակ գտնվող գույքի արժեքը վկայող փաստաթղթեր ներկայացնել. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Քոչարյանի պաշտպանները հրաժարվեցին նրա կալանքի տակ գտնվող գույքի արժեքը վկայող փաստաթղթեր ներկայացնել. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ