Karevorinfo  Իրադարձություններ  166

Ունեցել ենք լուրջ հեղափոխական գրականություն, ի՞նչ եք արել, ջնջե՞լ եք․ Պասկևիչյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ունեցել ենք լուրջ հեղափոխական գրականություն, ի՞նչ եք արել, ջնջե՞լ եք․ Պասկևիչյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ունեցել ենք լուրջ հեղափոխական գրականություն, ի՞նչ եք արել, ջնջե՞լ եք․ Պասկևիչյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
12:20 չորեքշաբթի, 29 հուլիսի, 2020 թ.
Ունեցել ենք լուրջ հեղափոխական գրականություն, ի՞նչ եք արել, ջնջե՞լ եք․ Պասկևիչյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Ունեցել ենք լուրջ հեղափոխական գրականություն, ի՞նչ եք արել, ջնջե՞լ եք․ Պասկևիչյան. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ